TÁBOŘIŠTĚ BOREČEK

Provozní řád vodáckého
tábořiště Boreček

Provozovatelem tábořiště je společnost 
MEANDRY PLOUČNICE, z.s., Nádražní 18, 471 24 Mimoň, IČ 22671374


Milí návštěvníci,


před začátkem pobytu se prosím seznamte s tímto Provozním řádem a s ceníkemDo prostoru tábořiště vjíždějte, jen jste-li srozuměni s níže uvedenými podmínkami.


 1. Užívání tábořiště je dovoleno od 1. 5. do 30. 9.
 2. Vjezd a parkování vozidel je povoleno zde ubytovaným a jednorázově jejich návštěvám za příslušný poplatek dle ceníku. V celém areálu tábořiště platí omezená rychlost max. 10km/hod.
 3. Umístění stanů je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru nejméně 5m od břehu.
 4. Užívání tábořiště je dovoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčnímim nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 5. Dodržujte pořádek a čistotu, na odpadky používejte přistavené kontejnery a před odjezdem ukliďte Vámi užívaný prostor.
 6. Pokud má návštěvník s sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat správce tábořiště ihned po příjezdu. Zvířata se mohou po kempu pohybovat pouze na vodítku, psi musí být opatření náhubkem. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice tábořiště, při znečištění prostoru tábořiště je povinen výkaly zvířete ihned odstranit.
 7. Umístění motorových vozidel:
  a) parkujte na vyznačeném prostoru tak, aby nebyl blokován výjezd ostatním,
  b) mimo místa vhodná ke stanování,
  c) tak, aby hlavní příjezdová cesta zůstala vždy průjezdná.


V areálu tábořiště je zakázáno:

 1. rozdělávat oheň a kouřit v případě vyhlášení zvýšeného nebezpečí lesních požárů;
 2. upravovat terén, poškozovat stromy, veškeré porosty a půdní kryt;
 3. mytí a údržba motorových vozidel.


POPLATKY ZA POBYT
(viz ceník)

Poplatky za pobyt plaťte na recepci během prvního dne pobytu. Je-li recepce mimo provoz, plaťte správci při obchůzkové kontrole tábořiště. Návštěvník je povinen na požádání předložit průkaz totožnosti a nahlásit SPZ vozidla.

Po zaplacení obdržíte potvrzení, které umístěte viditelně do automobilu.


UPOZORNĚNÍ

 1. Provozovatel tábořiště nezodpovídá za ztrátu nebo poškození majetku návštěvníků. Za své věci i zdraví si ručí návštěvníci sami.
 2. Zaplacením poplatků návštěvník potvrzuje, že byl seznámen s Provozním řádem.
 3. V případě hrubého porušení nebo opakované porušování tohoto řádu či pokynů správce tábořiště je na vyzvání provozovatele nebo jeho zástupce, popř. zaměstnance Vojenských lesů a statků ČR návštěvník povinen vyklidit prostory bez náhrady již zaplacené a nevyužité taxy.


PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT

Meandry Ploučnice, z.s.